Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Psychological counselling
also in English language.


Psychologická diagnostika sa robí vždy na žiadosť a so súhlasom klienta, kvôli vyšetreniu osobnosti a intelektu, pre účely posúdenia psychického stavu, kvôli sebapoznaniu.

Ochrana osobných údajov

Psychologické služby

Individuálna psychologická konzultácia a podporná psychoterapia:

Slúži na pomenovanie problému a zorientovanie sa v ňom. Na dohodnutie podmienok a uzatvorenie kontraktu medzi klientom a psychologičkou, na stanovenie cieľa a pravidiel pre ďalšiu poradenskú alebo psychoterapeutickú prácu.
Trvá cca 50 min.

Psychoterapia zameraná na telo /body-psychoterapia/:

Psychoterapia s celostným prístupom, určená pre deti a jednotlivcov, ktorým psychologické poradenstvo nepostačuje a potrebujú hlbšiu psychologickú a psychoterapeutickú prácu na osobnom probléme či psychosomatických ťažkostiach bez zjavnej somatickej príčiny. Využíva sa v prípade, keď sa môžete cítiť preťažení a trpieť tak úzkostnými stavmi a depresiou, prežívať stavy únavy a pocity vyhorenia. Taktiež keď trpíte bolesťami hlavy, točí sa vám hlava, pociťujete nutkanie na zvracanie, bolí vás chrbtica a kríže, žalúdok a mate problémy s trávením, zápchu alebo nadúvanie, trpíte kožnými problémami, alergiami, arytmiou a pod. Psychoterapia zameraná na telo môže byť taktiež indikovaná lekármi, kvôli podpore liečby psychického alebo somatického ochorenia s psychogénnymi príčinami (stres, záťaž, psychotrauma, nevhodné sociálne podmienky pre život a pod.).

Psychoterapia zameraná na telo v terapeutickom procese využíva verbálne metódy psychoterapie, ako je napríklad biorelease monológ, focusing, verbálne podporné sondy metódy Hakomi, no taktiež neverbálne metódy psychoterapie, ako je napríklad vegetoterapia, biodynamické masáže, ktoré podporujú samouzdravujúce mechanizmy tel. Ďalej stabilizačné a uvoľňujúce techniky, kranio-sakrálna terapiu a deep draining – hĺbkové masáže vyvinuté nórskou fyzioterapeutkou a psychoterapeutkou Gerdou Boyesen, ktoré sa považujú za psychoanalýzu cez telo. Psychoterapia zameraná na telo podporuje samouzdravujúce mechanizmy tela, pričom rieši problém klienta komplexne, a to z pohľadu jeho tela aj psychiky. Metódy v psychoterapii zameranej na telo sú vzájomne harmonicky prepojené, vedú klienta k porozumením príčiny jeho problémov či ochorenia. V psychoterapeutickom procese terapeut klienta sprevádza k precíteniu a porozumeniu jeho problému, či fyzických symptómov, ktoré sú súčasťou jeho psychického alebo somatického ochorenia. Zároveň ho vedie k odstráneniu týchto príčin, pričom sa klient v terapii učí ako im predchádzať. Všetko sa to deje prostredníctvom uvedomenia si problému a negatívnych emócií preciťovaním tela a jeho reakcií, prežívaním, ktoré vedie ku zmene. Tú klient môže pocítiť na tele a kvalitatívne vo svojom prežívaní.
Trvá cca 60 - 90min.

Psychologické poradenstvo pre pár:

Psychologické poradenstvo pre partnerov, ktoré sa odohráva za účasti obidvoch partnerov na sedení a slúži na objasnenie, porozumenie a následnú zmenu partnerského problému.
Trvá cca 60 - 90min.

Psychologická diagnostika:

Robí sa vždy so súhlasom klienta alebo na jeho žiadosť, kvôli vyšetreniu intelektu a osobnosti, pre účely posúdenia psychického stavu klienta, za účelom poznania psychických charakteristík osobnosti, pre sebapoznanie.
Trvá od 60-120 min.