Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Psychological counselling
also in English language.


Psychologická diagnostika sa robí vždy na žiadosť a so súhlasom klienta, kvôli vyšetreniu osobnosti a intelektu, pre účely posúdenia psychického stavu, kvôli sebapoznaniu.

Ochrana osobných údajov

Relaxačné techniky a biodynamické masáže

Zmierniť napätie a stres Vám môžem pomôcť prostredníctvom relaxácie a autogénneho tréningu, ako aj terapie zameranej na prácu s telom. Jej súčasťou sú aj uvoľňovacie techniky svalov a kĺbov a biodynamické – relaxačné masáže, ktoré pomáhajú odstrániť napätie, úzkosti a stres, ako aj bolesti hlavy, bolesti chrbta a krížov, a tak uvoľnia nahromadené nevedomé psychické bloky.
Biodynamická masáž podporuje samouzdravujúcu schopnosť organizmu a pomáha uvoľniť, prijať a integrovať nevedomé konflikty do života človeka.
Podporuje lepšie uvedomenie svojho tela, svojich potrieb, pocitov a emócií, podporuje sebaprijatie, kedy sa dostávame k bližšiemu kontaktu so svojim prežívaním a so sebou samým.
Terapia zameraná na prácu s telom môže pokračovať aj verbálnou psychoterapiou a verbálnym spracovaním problému, a tým vedie k jeho lepšiemu porozumeniu.

Kreatívny pohyb a tanec

Kreatívny pohyb a tanec je forma skupinovej terapie v ktorej využívame tanec a prirodzený pohyb, ktorého sme schopní všetci, k objaveniu a podpore vlastných vnútorných zdrojov. Stretnutia sú zamerané na posilnenie vnútorných zdrojov a sebavyjadrenie, podporujú komunikáciu a posilňujú sebavedomie, prinášajú uvoľnenie a dobrý pocit zo seba samého.
V skupinovej práci využívame rôzne formy zážitkových techník, ktoré podporujú osobný rast a sebapoznávanie.

Stretnutia prebiehajú každý pondelok od 18.00 – 19.30 hod.
Je potrebné sa dopredu prihlásiť.

Cena
5 EUR/ 60min/ osoba
Každá prvá hodina - 3 EUR/ osoba